since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
มจธ.ร่วมจัดงาน จักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ ครั้งที่15 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

มจธ.ร่วมจัดงาน จักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ ครั้งที่15 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ ครั้งที่15 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 จัดโดยมจธ. ร่วมกับ ชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้ เทศบาลเมืองหัวหิน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุน โดยมี คุณวรวิทย์ วุฒิปกรณ์กิตติ ประธานชมรมจักรยานสวนธนโกลด์ซิตี้  เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมนี้ มีระยะทางทั้งหมด 199 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจากมีคณะนักปั่นของเมืองหัวหินภายใต้การนำของงคุณนพพร วุฒิกุล  ให้การต้อนรับนักปั่นจากกรุงเทพมหานคร และร่วมปั่นจากจุดค่ายพระราม 6 และปั่นจักรยานมุ่งสู่  อุทยานราชภักดิ์  โดยมีการจัดพิธีถวายราชสักการะแด่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทั้ง 7 พระองค์  และร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,500 คน ซึ่งประกอบด้วยนักปั่นจากชมรมจักรยานทั่วประเทศและมีนักปั่นจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริษัท ผู้ประกอบการ ร้านจักรยานและอุปกรณ์จักรยานมากมายในการจัดกิจกรรม  
สำหรับทริปจักรยานประเพณี กรุงเทพฯ-หัวหิน – อุทยาราชภักดิ์  ครั้งที่15  นี้จัด ขึ้นในธีม จักรยานมหากุศล ทริปประเพณี 2016  เงินทั้งหมดที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน หนึ่งล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลพระะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่อไป
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมจักรยานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนให้เกิดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดีและสนับสนุนการเดินทางอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีการบูรณาการกิจกรรมที่เน้นการลดขยะ การงดใช้โฟมใส่อาหาร รวมถึงการงดสูบบุหรี่เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงการลดการใช้พลังงานน้ำมันและลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งการประเมินประโยชน์ของการปั่นจักรยานประเพณีกรุงเทพ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ ครั้งที่15 ในทริปนี้ด้วยระยะทาง 199 กิโลเมตรในจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม4,500คน คิดเป็นระยะทางปั่นทั้งสิ้น 895,500 กิโลเมตรสามารถลดการใช้น้ำมันกว่า74,625 ลิตร คิดเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่าหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทและลดก๊าซโลกร้อนกว่า 218,502 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์(คำนวณจากการใช้น้ำมันดีเซล1ลิตรลดก๊าซโลกร้อน2.7กิโลCO2)และสามารถเผาพลาญพลังงานได้กว่า 29.6 ล้านกิโลแคลอรี่(ปั่นจักรยาน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเผาผลาญพลังงาน660กิโลแคลอรี่)

 

 News

10/6/2016

_Main menu.Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

10/6/2016

 
 
%>
Cookie settings