since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ชมรมจักรยานสีเขียวร่วมกับACNจัดกิจกรรมZombike ฟื้นคืนชีพจักรยานเก่าส่งเสริมการสร้างสังคมจักรยานในมจธ.
 

ชมรมจักรยานสีเขียวร่วมกับACNจัดกิจกรรมZombike ฟื้นคืนชีพจักรยานเก่าส่งเสริมการสร้างสังคมจักรยานในมจธ.

ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. ร่วมกับActive Campus Network (ACN) จัดกิจกรรม Zombike ปลุกฟื้นคืนชีพจักรยานเก่า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จักรยานและเพิ่มจำนวนการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น. โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสามรอบซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจล้นหลามกว่า 60 คน กิจกรรมนี้ได้นำจักรยานเก่าของนักศึกษารุ่นพี่ มาซ่อมและทำเป็นจักรยานใหม่ตามดีไซน์ของตัวเองจากซากจักรยานใช้แล้ว ได้กว่า 30 คัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนภาคภูมิใจที่ได้ฟื้นคืนชีพจักรยานและทำจักรยาน Zombike กลับไปใช้เอง โดยเรียนรู้ ชิ้นส่วน อะไหล่ ของจักรยานและสามารถนำมาประกอบเองได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชมรมจักรยานสีเขียว มจธ.และโครงการ Active Campus Network ที่ชวนเพื่อนๆมาฟื้นคืนชีพจักรยานเก่า ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้ Zombike สวยๆ เพื่อนำไปใช้เองในชีวิตประจำวันกว่า 30 คัน แล้วยังได้ความภาคภูมิใจที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกส่วนประกอบของจักรยานและการประกอบจักรยานเพื่อใช้เอง อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมจักรยานใน มจธ. ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

 

 News

10/6/2016

_Main menu.Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

10/6/2016

 
 
%>
Cookie settings