since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ประกาศ...เรื่องการขอสอบซ่อมSafety test ครั้งที่ 1/2556 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ
 

กำหนดวันสอบ Safety Test ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง SCL 124

  002-บันทึกข้อความ_แจ้งสอบซ่อม_ครั้งที่_1-2556.pdf   (76.1 KB)

  001-รายชื่อนักศึกษาสอบ_safety_test_ไม่ผ่าน_(28-30ส.ค.56)_update_030956.pdf   (90.1 KB)

 

 News

3/9/2013

Safety.Public Relatation

3/9/2013

 
 
%>
Cookie settings