since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH จัด Road Show นิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในโรงเรียน

News - 19/9/2006

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด นิทรรศการการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในโรงเรียนโดยใช้เทคนิคอย่างง่ายในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการขยะในโรงเรียน ขึ้...

 

 

 

  

Public Relatation

 

วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายแด่พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

News - 24/8/2006

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายแด่พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ล้างแอร์ฟรี ป๊ 2549

News - 24/8/2006

  โอกาสพิเศษ ! สำหรับหน่วยงานภายใน มจธ. ล้างแอร์ครึ่งราคา

  กับโครงการ “มดร่วมใจล้างแอร์ แก...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ศูนย์ EESH จับมือ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายรีไซเคิล

News - 17/8/2006

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (EESH) ได้รับเกียรติจาก สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ไปร่วมสัมมนาเรื่อง

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

News - 10/8/2006

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ สถาบัน...

 

 

 

  

Public Relatation

 

3 ยักษ์ จับมือ จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 4

News - 10/8/2006

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ งานอาคารและสถานที่จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

บริษัท Daikin เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH

News - 31/7/2006

  บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะและของเสียของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 โดย รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการวิทยาเขต...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ. คว้ารางวัล Energy Awards 2005

News - 31/7/2006

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มอบรางวัล Energy Awards 2005 จากงานประกาศผลการประกวดองค์กร และนักอนุรักษ์พลังงานและการประกวดโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น โครงการประกวดองค์ก...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดระดมสมอง เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน

News - 31/7/2006

  เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2549 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) จัดระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับคณะทำงานความปลอดภัยในการท...

 

 

 

  

Public Relatation

 

คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

News - 13/7/2006

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 9 ...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings