since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH จับมือ สถาปัตยฯ มจธ ฝึกอพยพหนีไฟ

News - 3/9/2014

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ มจธ จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ.อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจธ บางขุนเทียน ...

 

 

 

  

Genreral Topic

 

ประกาศผลสอบซ่อม safety test ครั้งที่1/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557

News - 1/9/2014

  สำหรับนักศึกษาที่สอบsafety test ครั้งที่1/2557 ไม่ผ่าน สามารถติดตามข่าวสารเพื่อสอบซ่อม safety test ครั้งที่ 2/2557 ได้ในวันที่ 3 กันยายน 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศ...การขอสอบซ่อมSafety Test ครั้งที่ 1/2557

News - 26/8/2014

  สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ต้องเข้าสอบซ่อม Safety Test ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ อาคารอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 6 โดย นักศึกษาปริญญาตรี เวลา 16.30–17.00 น. ห้อง 2601 และนักศึกษาปริญญา...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

News - 22/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.EESH Centre.Chemical

 

ประกาศผลการสอบSafety Test:หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มจธ.วันที่21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศผลการสอบSafety Test:หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท มจธ.วันที่ 21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical.Environment

 

ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

News - 20/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical.Health

 

EESH จัดกิจกรรม ค่าย Green Heart Camp ครั้งที่ 2

News - 5/8/2014

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมค่าย Green Heart C...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดฝึกอบรม เตรียมการรับมือแผ่นดินไหว

News - 30/7/2014

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับ คณะวิทยากร ดร. กีรติ ศรีประไหม พร้อมคณะ จากกองวิชาการและแผนงาน กรุ...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings