since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
คู่มือของ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH)

Manual - 26/3/2007

  สามารถ download คู่มือศูนย์ EESH ได้ที่นี่

 

 

 

  

EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิง

News - 26/3/2007

  ฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้บริหารและทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทียน ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

ม.นเรศวร เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสะอาด

News - 22/3/2007

  ผศ.ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะรวม 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และ ห้องปฏิ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จัดระดมสมอง ระงับเหตุฉุกเฉิน

News - 6/3/2007

  ฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จึงได้จัดทำโครงการระดมสมองในการจัดทำแผนปฏิบัติการและเตรียมระบบระงับเหตุฉุกเฉินในอาคารต...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ร่วมกิจกรรม กรมประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ “ขยะชุมชน”

News - 2/3/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการขยะครบวงจร และ ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงพล...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแฟ้มบันทึกข้อมูลด้านพลังงานประจำอาคาร”

News - 16/2/2007

  ฝ่ายการจัดการพลังงาน ศูนย์ EESH ซึ่งจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแฟ้มบันทึกข้อมูลด้านพลังงานประจำอาคาร” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพลังงานประจำหน่วยงา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

โครงการตลาดนัดสินค้ามือ 2 ครั้งที่ 5

News - 16/2/2007

  ชื่นมื่น ม่วนหลาย ๆ กันเป็นแถว ๆ กับพ่อค่า แม่ค้าจำเป็น ที่สุดหล่อและ แสนสวย ของ มจธ. เรา กับโครงการตลาดนัดสินค้ามือสอง ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ลานศาลาวีรชน งานนี้ มีห...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

News - 16/2/2007

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์ EESH นำทีมโดย นางสาวนฤมล เฉลยถ้อย และทีมงาน ได้รับเชิญจาก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ให้ไปอบรมวิทยากรแกนนำ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ภายใต้โครงการ “มหาว...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

นักวิจัย มจธ. เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

News - 29/1/2007

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยอาหารและยาจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ไปบรรยายเรื่อง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติสะอา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

ตลาดนัดสินค้ามือสอง วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2550

News - 18/1/2007

  ตลาดนัดมือสองที่คุณ..ไม่ควรพลาด

   
  สินค้าดี ราคาถูกรอคุณอยู่ที่นี้
   

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings