since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH Audit ความพร้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

News - 11/6/2007

  ปลอดภัย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการวิศวกรและช่างเทคนิคในการสัม...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

News - 11/6/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการระดมสมองเตรียมระบบระงับเหตุฉุกเฉินและเตรียมการเพื่อฝึกซ้อมหนีภัยในอาคารต้นแ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สนองแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

News - 5/6/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ EESH นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH นางสาวนันทะพร นันทะ และนางสาวนฤมล เฉลยถ้อย ได้รับเชิญจากมู...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

มหันต์ภัยโลกร้อน : ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

News - 25/5/2007

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2550 เวลา 13.00 น. สำนักงานส่งเสริมบริการวิชาการ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง มหันต์ภัยโลกร้อน : ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4 ห้องประภาศน์ อวยชัย บร...

 

 

 

  

Environment

 

EESH ฝึกดับเพลิงขั้นสูง

News - 22/5/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการฝึกดับเพลิงขั้นสูง ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30-17.00 น....

 

 

 

  

Safety.EESH Centre

 

EESH ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 26 เมษา 50

News - 30/4/2007

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมออกร้านกับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมการทิ้งขยะภายนอกอาคารและการแยกแยะชนิดของขยะ ครั้งที่ 1/2550

Document - 18/4/2007

  สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมการทิ้งขยะภายนอกอาคารและการแยกแยะ ชนิดของขยะในถังขยะสีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน บริเวณศาลาวีระชน และหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใน มจธ. ครั้งที่ 1/2550 12-16 มีนาคม 2550

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด เยี่ยมชมระบบคัดแยก มจธ. 4 เมษายน 50

News - 9/4/2007

  คณะกรรมการขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่นอร์ธปาร์ค และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิง วันที่ 3 เมษายน 50

News - 5/4/2007

  ฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้บริหารและทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทีย...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ En Con Lab ร่วมจัดนิทรรศการ “ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ”

News - 3/4/2007

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings