since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
งานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ 2550

News - 3/10/2007

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ ซึ่งจัดโดยบริษัท เอเพ็กซ์ อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ณ อาคารแสดงสินค้า 4 อิมแพค เมืองท...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH เผยแพร่ระบบการจัดการสารเคมีอันตรายฯ

News - 20/9/2007

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพระดั...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

มดรุ่นใหม่ ร่วมใจแยกขยะ

News - 18/9/2007

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย EESH จัดโครงการมดน้องใหม่ ร่วมใจแยกขยะเพื่อหยุดโลกร้อน ณ ตึกอธิกา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมดูงานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH

News - 13/9/2007

          นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี และ ภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต รวม 6 ท่าน เข...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

EESH ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมขยะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

News - 3/9/2007

          เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2550 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทค...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียน จัดนิทรรศการ “โลกร้อน”

News - 21/8/2007

            เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องหนัง ฯลฯ เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการขยะ มจธ.

News - 18/7/2007

             รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่ ดูงาน ธนาคารขยะ

News - 16/7/2007

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.30 น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะ ของมหาวิทยาลั...

 

 

 

  

EESH Centre

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 5

News - 9/7/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองอาคารและสถานที่ จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. Safety Week 2007 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 29 มิถ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

Safety Week 2007 สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ครั้งที่ 5

News - 12/6/2007

  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2550
  ณ. ลานเอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทร. 02-470-8293-4 Fax. 02-470-8306

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings