since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ EESH

News - 14/8/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดเก็บสารเคม...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

EESH จัดมอบจักรยานใน โครงการจักรยานผู้โบว์

News - 14/8/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย EESH มจธ. จัดกิจกรรมโครงการจักรยานผูกโบว์ ขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

มจธ.รับรางวัล Thailand Energy Awards 2008

News - 8/8/2008

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2008 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านสถาบันการศึกษาโดยม...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

EESH ร่วมกับวิศวฯ ฝึกอบรมตรวจสอบอาคาร

News - 28/7/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบอาคารตามมาตรฐานอาคารควบคุมสำหรับวิศวกร ช่างเทคนิคและบุคคลที่ทำ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ มจธ. บางขุนเทียน จัดระดมสมองอพยพหนีภัย

News - 1/7/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมระดมสมองในการวางแผนการระงับเหตุฉุกเฉิน ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มห...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

โครงการฝึกอบรมใน Refreshment course ของ Safety Training

News - 1/7/2008

  เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุยายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.

News - 23/6/2008

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH ) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ส่วนงานอาคารและสถานที่ จัดงานสัปดาห์เพื่อความปลอด...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

รายการ “ก้าวพอเพียง” ทำข่าวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

News - 3/6/2008

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ทีมงานจากบริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งผลิตรายการ “ก้าวพอเพียง” เข้าถ่ายทำรายการเรื่อง ระบบบริหารจัดก...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมระบบจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ของ ศูนย์EESH

News - 30/5/2008

  คณะผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 11 คนนำทีมโดย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบต้นแบบด้านการจัดการสารเคมีแ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

โครงการสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 6

News - 26/5/2008

  มจธ. ร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดใช้พลังงาน ร่วมประสานลดโลกร้อน รู้ขั้นตอนระงับเหตุฉุกเฉินเดินตามร้อยเท้าพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

  ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings