since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
สาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จับมือ EESH จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

News - 14/7/2009

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จัดกิจกรรม “ปลู...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

งานสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ครั้งที่ 7

News - 19/6/2009

          จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “งานสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 7” หรือ Safety Week 2009 ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มจธ.รวมใจเพาะต้นกล้า ปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

News - 19/6/2009

        เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมเพาะกล้าไม้และป...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มดน้อยร่วมใจเพาะกล้าไม้ เพื่อลดโลกร้อน

News - 28/5/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับ สำนักงาน มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม “มดน้อยร่วมใจเพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน” ขึ้น ณ มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน โดย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

นิทรรศการ “เรียนรู้สู่ ชุมชน”

News - 28/5/2009

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดนิทรรศการและกิจกรรม เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและของเสีย ให้กับชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดอย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH พร้อม เครือข่ายพันธมิตรฯ ร่วมกิจกรรม “108 – 1900 เด็กไทยใส่ใจโลกร้อน”

News - 27/4/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “108 – 1900 เด็กไทยใส่ใจโลกร้อน” ซึ่งจัด ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

โครงการ เลิก ละ ลด เมืองร้อน ด้วยสองมือเรา

News - 27/4/2009

  เมื่อวันที่ 7 และ 9 เมษายน 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้รับเชิญจาก วัดปทีปพลีผล ให้จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ม.หาดใหญ่เยี่ยมชม Green Campus มจธ

News - 18/3/2009

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จำนวน 6 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ใ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

โครงการสร้างจิตสำนึกสำหรับเยาวชน

News - 9/3/2009

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรวกในโครงการ “สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

สรุปผลการประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ ครั้งที่ 1/2552

Document - 24/2/2009

  สำรวจและประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings