since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ศูนย์ EESH จับมือ หอพักนักศึกษา ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

News - 10/9/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย ในอาคารต้นแบบ เมื่อวันที่ 4 ก...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าดูงานห้องปฏิบัติการความปลอดภัย มจธ.

News - 10/9/2010

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัย และ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

แบบฟอร์ม EESH การรายงานข้อมูลของเสียที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง

Document - 7/9/2010

  แบบฟอร์ม EESH 04-1 รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นรายเดือน
  แบบฟอร์ม EESH 04-2 ขอฉลากและถังเก็บของเสีย
  แบบฟอร์ม EESH04-3 บันทึกการทดลองการวิเคราะห์ สารเคมีและของเสียอันตราย
  แบบฟอร์ม EESH...

 

 

 

  

EESH Centre.Chemical.Environment

 

Form for Chemical data in laboratory and workshop

Document - 7/9/2010

  แบบฟอร์ม EESS 03/1 การรายงานข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง
  แบบ EESH 03-2 รายงานข้อมูลสารเคมีที่ซื้อเพิ่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ /โรงประลอง
  แบบ EESH 03-3 รายงานข้อมูลปริมาณกา...

 

 

 

  

EESH Centre.Chemical

 

PHOL DHANYA SAFETY CATALOG 2009-2010

Document - 6/8/2010

 

 

 

  

Safety.EESH Centre.Health

 

ระบบ Server มีปัญหาทำให้ข้อมูลเสียหาย

Information - 30/7/2010

  เนื่องจากช่วงอาทิตย์ที่ผ่าน กระแสไฟฟ้าหลักดับเป็นช่วงๆ บ่อยครั้ง ทำให้ Harddisk ของระบบ web server พังลงในที่สุด (ไม่ทันได้ Backup) จึงต้องนำ Backup ที่พอจะหาได้มา (เป็นของต้นเดือนเมษายน) ทางผมต้องขออ...

 

 

 

  

EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรม จากขยะสู่พลังงานทดแทน

News - 1/4/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการขยะ..สู่พลังงานการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะเศษอาหาร พลาสติกและเศษวัสดุ โดยมีวัตถุประส...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

มจธ.ออกบูธนิทรรศการ “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 53”

News - 8/3/2010

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. ออกบูธนิทรรศการ ในงานเทศการท่องเที่ยว “ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 53” ซึ่งนำทีมโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และ ศูน...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

EESH ฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ “ดัดแปลงพันธุกรรม”

News - 8/3/2010

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในการปฏิบัติงานกับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ณ อาคาร...

 

 

 

  

Safety.EESH Centre.Chemical

 

เปิดตัวโครงการ Clean & Green Campus หน่วยพิทักษ์รัก มจธ.

News - 8/3/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดนิทรรศการเปิดตัวโครงการ Clean & Green Campus ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings