since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของ EESH มจธ ณ มจธ (บางขุนเทียน)

News - 24/5/2012

  เมื่อวันอังคารที่22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ EESH นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์EESH เข้าร่วมต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของ EESH มจธ ณ มจธ (บางขุนเทียน)

 

 

 

  

Public Relatation

 

ผฺ้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากGermany เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของเสียอันตราย มจธ. (บางขุนเทียน))

News - 24/5/2012

  เมื่อวันศุกร์ที่18 พฤษภาคมที่ผ่านมา นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH ได้ต้อนรับ ผฺ้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจาก Germany เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของเสียอันตรายและระบบความปลอ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ ร่วมกับ สสส จัดเสวนาพัฒนาเครือข่ายการใช้จักรยานฯ

News - 21/5/2012

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเสวนา “การพัฒนาโครงข่ายการใช้จักรยานร่วมกับคนเดินเท้าตามแนวถนนพุทธบูชา” ขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH ร่วมกิจกรรม Weeks of Welcome

News - 21/5/2012

  เมื่อวันที่14 และ15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม Week of Welcome (WOW) ขึ้น เพื่อตรวจสุขภาพ ร่างกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง...

 

 

 

  

Public Relatation

 

นิทรรศการ World Day for Safety and Health at Work 2012 @ KMUTT

News - 27/4/2012

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดนิทรรศการและระดมสมอง เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงานโลก "World Day for Safety and Health at work 2012" ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH ถวายความรู้สามเณรภาคฤดูร้อน วัดปทีปพลีผล บางขุนเทียน

News - 27/4/2012

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมถวายความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ.ขานรับนโยบาย “ปฏิบัติการลดใช้พลังงาน”

News - 18/4/2012

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการลดใช้พลังงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง” ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. นำทีมโดย รศ. ด...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูงาน ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มจธ. บางขุนเทียน

News - 11/4/2012

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จ...

 

 

 

  

Public Relatation.Public Relatation

 

10 เมษายน ปฎิบัติการช่วยชาติ

News - 5/4/2012

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ.รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011

News - 2/4/2012

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านสถาบันการศึกษาโดยม...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings