since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์

News - 18/2/2013

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณ ทางเข้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

คู่มือรู้จักข้อกฏหมายการขี่จักรยานก่อนออกไปซิ่ง(จักรยาน)

Manual - 14/2/2013

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

News - 4/2/2013

  เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลกรตามนโยบาย ของ มจธ. ให้ได้รับความรู้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จึงได้จัดฝึกอบรม การดับเพลิงขั...

 

 

 

  

Genreral Topic

 

MTA โชว์ความพร้อม ส่งนักศึกษาร่วมฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานฯ

News - 23/1/2013

  อาจารย์ชุดาณัฎฐ์ สุดทองคง อาจารย์ประจำโครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรั...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์

News - 14/1/2013

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์ มันส์ รักษ์โลก โดยแจกผลิตภัณฑ์น้ำดื่มให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ขี่จักรยานภายในมหาวิ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

World Day for Safety and Health at work

News - 13/1/2013

  The ILO celebrates the World Day for Safety and Health at Work on the 28 April to promote the prevention of o...

 

 

 

  

Safety.Health

 

UI GreenMetric World University

News - 10/1/2013

  ร่วมแสดงความยินดีกับชาว มจธ ที่ มจธ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับที่ 38 ของโลก และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย

 

 

 

  

Public Relatation

 

ม.มหิดล เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ มจธ.บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

News - 25/12/2012

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

นักวิจัย มจธ. วิทยากรบรรยาย “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

News - 25/12/2012

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดกิจกรรม Eco Tours ปั่นไป กินไป สะพายกล้องถ่ายรูป

News - 25/12/2012

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “Eco Tours : ปั่นไป กินไป สะพายกล้องถ่ายรูป” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักศ...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings