since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT
 

EESH ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการหนีไฟและระงับเหตุฉุกเฉิน  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์  รองคณบดีอาวุโสบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ EESH กล่าวต้อนรับ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีการเตรียมอพยพฉุกเฉิน ทบทวนแผนการดับเพลิง ฝึกปฏิบัติอพยพหนีไฟ และระดมสมองสรุปอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมการ  ทั้งนี้การซ้อมอพบพหนีไฟ เป็นการดำเนินการตามกฏหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการระงับเหตุ มจธ.  และมีคณะผู้สังเกตุการณ์จากภายนอกคือ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ  หน่วยบรรเทาสาธารณภัยและอปพร. เขตทุ่งครุ  รวมทั้งชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตุการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 324 คน  

 

 News

11/11/2015

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

11/11/2015