since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูงาน ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มจธ. บางขุนเทียน
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูงาน ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ มจธ. บางขุนเทียน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิลุบล ชั้น 2 อาคารวิจัยพัฒนาฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์                  ผู้จัดการศูนย์ EESH มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ต้อนรับ คุณ กาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมทั้งร่วมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 News

11/4/2012

Public Relatation.Public Relatation

11/4/2012