since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ศูนย์ EESH บริจาคขยะสร้างชาติ
 

ศูนย์ EESH บริจาคขยะสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)  ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลจากโครงการธนาคารขยะ มจธ  ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 5,013.55 บาท ให้แก่สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะ  ที่จัดขึ้น  ณ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2548 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เป็นประธานในการเปิดงาน ในการนี้รายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป .

 

 News

19/4/2005

EESH Centre

1/4/2005