since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยกับพายุไซโคลน
 

การเตรียมการเมื่อได้รับการเตือนก่อนเกิดพายุไซโคลน หรือได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าเกิดพายุไซโคลนในพื้นที่

การเตรียมการเมื่อได้รับการเตือนก่อนเกิดพายุไซโคลน

     - ตรวจสอบผนัง หลังคาและโครงสร้างของบ้านพักอาศัยว่ามั่นคงแข็งแรงเพียงพอ

     - ตัดยอดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สูงเกินหลังคาบ้านและตัดกิ่งไม้ที่อยู่ติดหรืออยู่รอบบริเวณบ้านเพื่อป้องกันการหักโค่น/ล้มทับตัวบ้าน

     - จัดหาแผ่นโลหะกั้นบริเวณหน้าต่างหรือผนังที่ใช้กระจกเพื่อปองกันกระจกแตกและก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่ในบ้าน

     - ตรวจสอบบริเวณบ้านและรอบอาคารเพื่อขนย้ายหรือกำจัดวัสดุที่ติดตั้งไม่แน่นหนาหรือเบาที่อาจถูกพัดปลิวหรือพังทะลายและก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บในช่วงของการเกิดพายุไซโคลน

     - ในกรณีของเกิดพายุและมีน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลบ่าหรือดินถล่ม ควรเตรียมเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดเพื่อขึ้นไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยไว้ให้พร้อม

     - เตรียมถุงยังชีพฉุกเฉินสำหรับแต่ละคนให้พร้อม ซึ่งอุปกรณ์ในถุงยังชีพฉุกเฉินประกอบด้วย:

           วิทยุใช้ถ่าน/แบตเตอรี่ขนาดเล็กพร้อมถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง

           น้ำดื่มบรรจุขวดขนาดสองลิตร อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องขนาดสองวันพร้อมที่เปิด

           ไม้ขีดไฟ ไฟฉายหรือไฟฉุกเฉิน เตาและอุปกรณ์ทำครัวแบบพกพา (Camping) ช้อนซ่อมมีดขนาดเล็กจานและชามอย่างละ ชุด

           ชุดปฐมพยาบาลพร้อมคู่มือใช้งาน, เทปกาวเหนียวสำหรับปิดขอบหน้าต่างและถุงบรรจุชนิดกันน้ำ


เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในกระดาษกันน้ำให้พร้อม และอย่าลืมเตือนเพื่อนบ้านและเพื่อนทุกคนให้เตรียมการให้พร้อม

เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดพายุไซโคลน

     - ตรวจสอบบริเวณบ้านและอาคารอีกครั้งหนึ่งให้มั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงและหากมีวัสดุที่เบาหรือปลิวง่ายให้ถอดกองวางไว้กับพื้นถ้าในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่และเบาเช่นเรือหรือถังขยะให้ตักน้ำใส่ให้เต็ม

     - เติมน้ำมันรถทุกคันให้เต็มถังและตรวจจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินทาง

     - ตรวจเช็คถุงยังชีพฉุกเฉินที่พร้อมกับการหยิบฉวยและเตรียมน้ำดื่มใส่ถังขนาด 20 ลิตรให้พร้อม

     - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสมาชิกในบ้านทุกคนอยู่ครบและรับรู้เรื่องจุดอพยพหนีภัยในบ้านซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดในบ้าน และรับรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเตือนว่าพายุไซโคลนมาถึงบริเวณบ้านและวิธีการ/ส้นทางอพยพ

     - เปิดวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อฟังข่าวสารข้อมูลการเกิดพายุไซโคลนและการแจ้งเตือนภัย

     - อย่าลืมตรวจสอบเพื่อนบ้านและเพื่อนทุกคนให้ทราบข้อมูลและเตรียมการให้พร้อม

เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าเกิดพายุไซโคลนในพื้นที่

     องค์กรส่วนท้องถิ่นจะส่งเสียงตามสายประกาศเตือนภายใน ชุมชนทุกชุมชนให้รับรู้พร้อมบอกข้อแนะนำให้ชุมชนปฏิบัติ ซึ่งข้อควรปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นดังนี้

     - ให้ผู้ปกครองไปรับเด็กเล็กที่โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กกลับบ้าน

     - สถานที่ทำงานประกาศให้หยุดงานและให้ทุกคนกลับบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมอพยพ

     - “จอดรถยนต์ส่วนบุคคลและพาหนะขนส่งไว้บนพื้นที่มีที่รองรับแข็งแรง (hand brake on and in gear)

     - ในกรณีที่มีสระน้ำให้นำเฟอร์นิเจอร์พลาสติกหรือไม้ใส่ไว้ในสระน้ำและให้วางทับวัสดุที่เบาและปลิวลมง่าย ปิดประตูให้สนิทและใช้เทปกาวซีลหรือปิดรอยแยกของประตูและหน้าต่างให้ครบทั้งบ้าน ปิดลิ้นชักและซีลด้วยกระดาษกาวและล๊อคประตู

     - เก็บสัมภาระ ถุงยังชีพฉุกเฉินและนำเสื้อคลุมหนาหรือผ้าห่ม,ยารักษาโรคที่สำคัญของมีค่าและอุปกรณ์จำเป็นสำคัญอื่นใส่ในถุงกันน้ำหรือเป้สะพายหลังกันน้ำและนำติดตัวไปพร้อมถุงยังชีพ ของมีค่าที่มีขนาดใหญ่ควรเก็บไว้ในตู้ปิดทึบที่แข็งแรง

ให้อยู่ในบ้านบริเวณที่แข็งแรงที่สุดในบ้าน และเปิดวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อรับฟังข่าวสารตลอดเวลา

เมื่อได้รับสัญญาณให้อพยพจากองค์กรส่วนท้องถิ่น

     องค์กรส่วนท้องถิ่นจะให้สัญญาณให้ทุกคนอพยพในกรณีที่คาดคะเนจากความเร็วลมและความสูงของพายุ แล้วพบว่าความจำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนอพยพ

     การประกาศให้อพยพอย่างเป็นทางการพร้อมข้อควรปฏิบัติจะดำเนินการผ่านเสียงตามสาย ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ถึงเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยวิธีการอพยพพร้อมกำหนดนัดหมายการอพยพ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม และเตรียมการอพยพดังนี้

     - สวมรองเท้าที่ทนทานสมบุกสมบันและสวมเสื้อผ้าและเสื้อคลุมหนาเพื่อปกป้องอันตรายในเบื้องต้น

     - ปิดและล๊อคประตูบ้านปิดไฟฟ้า ก๊าซ น้ำประปาและนำถุงยังชีพฉุกเฉินพร้อมถุงกันน้ำหรือเป้สะพายหลังกันน้ำที่ใส่สัมภาระจำเป็นติดตัวไปด้วย

     - ถ้าพื้นที่อพยพอยู่บนบกในบริเวณนอกเมืองอย่าลืมนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยและให้รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันรถติด หรือเจอน้ำท่วมหรือโดนพายุระหว่างทาง

     - ถ้าพื้นที่อพยพที่นัดหมายอยู่ในบริเวณศูนย์อพยพในชุมชนหรือในพื้นที่สูงให้เดินทางโดยมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบหรอทีมงานกู้ภัยฉุกเฉินเป็นผู้นำทาง

     - ในกรณีที่เดินทางไปยังบริเวณศูนย์อพยพในชุมชนให้นำเครื่องนอนที่จำเป็น พร้อมหนังสือและเกมส์สำหรับเด็กติดตัวไปด้วย ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ด้านนอกในบริเวณที่ปลอดภัยและมีการป้องกันอย่างดีพร้อมทิ้งอาหารและน้ำให้พร้อม

เมื่อเกิดพายุไซโคลน

     - ถอดปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใช้วิทยุถ่าน/แบตเตอรี่จากถุงยังชีพฉุกเฉินที่เตรียมไว้

     - ให้ทุกคนอยู่ด้านในศูนย์อพยพและอยู่ในที่กำบังบริเวณที่แข็งแรงที่สุดของอาคารนั้นๆ เช่น ห้องใต้ดินห้องโถงหรือห้องประชุมด้านในอาคารหรือห้องน้ำ ต้องนำถุงยังชีพฉุกเฉินพร้อมถุงกันน้ำ/เป้สะพายหลังกันน้ำติดตัวไว้ตลอดเวลา

     - หากอาคารเริ่มพังลงมา ให้ป้องกันตนเองโดยใช้พรม เสื่อหรือผ้าห่มคลุมตัวและมุดอยู่บริเวณใต้โต๊ะหรือเตียงหรือโต๊ะติดผนังที่แข็งแรงหรือยึด/เกาะท่อเหล็กไว้ให้แน่น

     - ให้ระมัดระวังและปกป้องดวงตาอันเป็นส่วนสำคัญ.หากพายุลดความเร็วลงอย่าคิดเองว่าพายุไซโคลนสงบแล้ว เพราะอาจมีลมหวนมาจากทิศทางอื่น ให้รออยู่ในศูนย์อพยพจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสถานการณ์ปกติแล้ว

     - ในกรณีที่กำลังขับรถอยู่ ให้หยุดรถและให้รถอยู่ในตำแหน่งของการใช้เบรคมือและเข้าเกียร์ไว้(handbrake on and in gear) แต่ควรจอดรถให้ไกลทะเลและในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้ซึ่งอาจล้มทับรถให้เกิดการเสียหายขึ้นได้ เปิดไฟฉุกเฉินส่องทางและนั่งนิ่งอยู่ในรถ

เมื่อพายุไซโคลนสงบแล้ว หรือหลังการเกิดพายุไซโคลน

     - ห้ามเดินออกนอกบริเวณอพยพจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว

     - ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซหุงต้มในบ้าน อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหากเปียกหรือชื้น

     - ฟังสถานการณ์จากวิทยุท้องถิ่นเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารคำเตือน และข้อเสนอแนะจากทางการ

     - ถ้าท่านจำเป็นต้องอพยพหรืออพยพเป็นรายแรกๆ อย่ากลับไปบ้านทันทีจนกว่าจะได้รับทราบข้อแนะนำ.และให้ใช้เส้นทางกลับจากศูนย์อพยพตามที่แนะนำและอย่ารีบร้อน

     - ควรระวังสายไฟที่ขาดหรือหล่นเนื่องจากพายุถล่ม,สะพาน ,อาคาร และต้นไม้ และห้ามเข้าไปในบริเวณน้ำท่วม ปัดเป่าอุปกรณ์ให้แห้งเพื่อนำไปใช้ต่อ

     - ส่งสัญญาณแจ้งสถานการณ์ให้ทั่วทุกพื้นที่/บริเวณ ให้ทราบสถานะภาพไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่มีเหตุจำเป็น ควรแจ้งและช่วยเหลือเพื่อนบ้านหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

  วิธีปฏิบัติพายุไซโคลน-new.pdf   (707.1 KB) 

 

 Manual

15/5/2008

Safety.Public Relatation.EESH Centre

15/5/2008