since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

News - 22/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.EESH Centre.Chemical

 

ประกาศผลการสอบSafety Test:หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มจธ.วันที่21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศผลการสอบSafety Test:หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท มจธ.วันที่ 21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical

 

ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

News - 21/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical.Environment

 

ประกาศผลการสอบ Safety Test เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

News - 20/8/2014

  สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทางศูนย์ EESH จะประกาศแจ้งรายละเอียดการขอสอบซ่อม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะค่ะ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Chemical.Health

 

EESH จัดกิจกรรม ค่าย Green Heart Camp ครั้งที่ 2

News - 5/8/2014

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมค่าย Green Heart C...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดฝึกอบรม เตรียมการรับมือแผ่นดินไหว

News - 30/7/2014

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับ คณะวิทยากร ดร. กีรติ ศรีประไหม พร้อมคณะ จากกองวิชาการและแผนงาน กรุ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงาน อาคาร Green Society มจธ.

News - 9/7/2014

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ทีมวิทยากรจากศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และกลุ่มนักศึกษา Green Heart มจธ.ให้การต้อนรับในโอกาศเข้าเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรบรรย...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH ระดมสมองการประเมินความเสี่ยงฯ

News - 30/6/2014

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรมระดมสมอง การประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโรงประลองและโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครง...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

News - 6/6/2014

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดนิทรรศการและกิจกรรม “มจธ รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกันเพาะกล้าไม้และปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages