since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
มหันต์ภัยโลกร้อน : ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

News - 25/5/2007

  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2550 เวลา 13.00 น. สำนักงานส่งเสริมบริการวิชาการ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง มหันต์ภัยโลกร้อน : ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4 ห้องประภาศน์ อวยชัย บร...

 

 

 

  

Environment

 

EESH ฝึกดับเพลิงขั้นสูง

News - 22/5/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัด โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการฝึกดับเพลิงขั้นสูง ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30-17.00 น....

 

 

 

  

Safety.EESH Centre

 

EESH ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 26 เมษา 50

News - 30/4/2007

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมออกร้านกับโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ณ วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมการทิ้งขยะภายนอกอาคารและการแยกแยะชนิดของขยะ ครั้งที่ 1/2550

Document - 18/4/2007

  สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมการทิ้งขยะภายนอกอาคารและการแยกแยะ ชนิดของขยะในถังขยะสีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน บริเวณศาลาวีระชน และหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ภายใน มจธ. ครั้งที่ 1/2550 12-16 มีนาคม 2550

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด เยี่ยมชมระบบคัดแยก มจธ. 4 เมษายน 50

News - 9/4/2007

  คณะกรรมการขยะรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่นอร์ธปาร์ค และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิง วันที่ 3 เมษายน 50

News - 5/4/2007

  ฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้บริหารและทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทีย...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ En Con Lab ร่วมจัดนิทรรศการ “ลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ”

News - 3/4/2007

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (En Con Lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

คู่มือของ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH)

Manual - 26/3/2007

  สามารถ download คู่มือศูนย์ EESH ได้ที่นี่

 

 

 

  

EESH Centre

 

EESH จัดฝึกอบรมดับเพลิง

News - 26/3/2007

  ฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้บริหารและทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทียน ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

ม.นเรศวร เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสะอาด

News - 22/3/2007

  ผศ.ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะรวม 6 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และ ห้องปฏิ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages