since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมดูงานห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH

News - 13/9/2007

          นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี และ ภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต รวม 6 ท่าน เข...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

EESH ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมขยะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

News - 3/9/2007

          เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2550 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทค...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ร่วมกับ กรุงเทพคริสเตียน จัดนิทรรศการ “โลกร้อน”

News - 21/8/2007

            เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องหนัง ฯลฯ เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการขยะ มจธ.

News - 18/7/2007

             รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จ.แพร่ ดูงาน ธนาคารขยะ

News - 16/7/2007

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.30 น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะ ของมหาวิทยาลั...

 

 

 

  

EESH Centre

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 5

News - 9/7/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองอาคารและสถานที่ จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. Safety Week 2007 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 29 มิถ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

Safety Week 2007 สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ครั้งที่ 5

News - 12/6/2007

  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2550
  ณ. ลานเอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทร. 02-470-8293-4 Fax. 02-470-8306

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH Audit ความพร้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

News - 11/6/2007

  ปลอดภัย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการวิศวกรและช่างเทคนิคในการสัม...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

News - 11/6/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการระดมสมองเตรียมระบบระงับเหตุฉุกเฉินและเตรียมการเพื่อฝึกซ้อมหนีภัยในอาคารต้นแ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สนองแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

News - 5/6/2007

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ EESH นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH นางสาวนันทะพร นันทะ และนางสาวนฤมล เฉลยถ้อย ได้รับเชิญจากมู...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages