since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
AIT เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 12/11/2007

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ทีมคณะนักศึกษาปริญญาโทจำนวน 5 คน จากสาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงานระบบ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.)

News - 9/11/2007

EESH ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย

  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุม...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

มจธ. ร่วมพูดคุยปัญหาชุมชนในรายการ“สิบปากว่า 108 ปัญหาชุมชน”

News - 8/11/2007

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต และ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มจธ.เข้าตัดสินการประกวดชุมชนพลังงานยั่งยืน ระดับประเทศประจำปี2550

News - 2/11/2007

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนพลังงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2550 โดยมีผู้ตรวจราชการ ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

การจัดการของเสียอันตราย

Manual - 24/10/2007

ระเบียบปฏิบัติตามระบบการจัดการของเสีย มจธ.

  เอกสารการจัดการของเสียอันตราย ตั้งแต่ปี 2551

 

 

 

  

EESH Centre

 

EESH ร่วมงาน ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2550

News - 22/10/2007

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

สารคดี “ทำดี กู้แผ่นดิน” ทำข่าวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

News - 16/10/2007

          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ทีมงานจากรายการสารคดี “ทำดี กู้แผ่นดิน” ซึ่งผลิตโดยบริษัท ธีมเมติก จำกัด เข้าถ่ายทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลั...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

งานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ 2550

News - 3/10/2007

  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ ซึ่งจัดโดยบริษัท เอเพ็กซ์ อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ณ อาคารแสดงสินค้า 4 อิมแพค เมืองท...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH เผยแพร่ระบบการจัดการสารเคมีอันตรายฯ

News - 20/9/2007

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพระดั...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

มดรุ่นใหม่ ร่วมใจแยกขยะ

News - 18/9/2007

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย EESH จัดโครงการมดน้องใหม่ ร่วมใจแยกขยะเพื่อหยุดโลกร้อน ณ ตึกอธิกา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages