since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Road Show โครงการโรงเรียนรวมพลังหารสอง

News - 29/2/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Road Show โครงการโรงเรียนรวมพลังหารสอง ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย มจธ.จำนวน 7 โรงเ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH เพาะกล้าร่วมปลูกป่า “ทำดีเพื่อพ่อและจะทำต่อไป”

News - 12/2/2008

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับสำนักงาน มจธ. บางขุนเทียน ร่วมเพาะกล้าไม้เพื่อพ่อ ลดโลกร้อน ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว “ทำดีเพื่อพ่อ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ศูนย์ EESH ฝึกอบรมจัดสารเคมีและของเสียอันตราย

News - 28/1/2008

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในโครงการวิจัยสำหรับ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

มจธ.บางขุนเทียนจัดระดมสมองระบบการให้บริการ

News - 8/1/2008

  มจธ.บางขุนเทียนจัดระดมสมองกลุ่มงานผู้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีตามมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการให้บริการภายใน มจธ.บางขุนเทียน ในก...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

มจธ.บางขุนเทียนระดมสมองซ้อมอพยพ

News - 20/12/2007

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับทีมงานร...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

ราชภัฎภูเก็ตดูงานด้านสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 18/12/2007

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในมห...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรบ.รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

News - 18/12/2007

          ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชน ซึ่งจัดโดยส...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ฝึกอบรมระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แม่บ้านบางขุนเทียน

News - 3/12/2007

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ EESH จัดฝึกอบรมการจัดการขยะและของเสียอย่างครบวงจร สำหรับพนักง...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

โรงเรียนสุพิชญาชมระบบสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 26/11/2007

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 คณะครูและนักเรียนจำนวน 12 ท่าน นำทีมโดย คุณครูดรุณี ขอเจริญ ผู้ช่วยครูใหญ โรงเรียนสุพิชญา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การจัดการด้านพล...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ฝึกอบรมระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แม่บ้าน มจธ.

News - 19/11/2007

  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ EESH จัดฝึกอบรมการจัดการขยะและของเสียอย่างครบวงจร สำหรับพนักงานทำความสะอาด พนักงานสวน รปภ. และ พนักงา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages