since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
เทคนิคแพทย์ มช. เยี่ยมชมระบบสิ่งแวดล้อม

News - 13/5/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพนักงานห้องปฏิบัติการคณะเท...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูงานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH

News - 13/5/2008

  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการระบบต้นแบบการจัดการของเสียของโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน จำนวน ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรบ.จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

News - 6/5/2008

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

News - 1/5/2008

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมโครงการ การปร...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

News - 17/4/2008

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรมและให้ควา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรุปผลการประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ ครั้งที่ 1/2551

Document - 20/3/2008

  สำรวจและประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ 3-7 มีนาคม 2551

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ออกค่ายเยาวชนเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย

News - 20/3/2008

          เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ม.นเรศวรดูงาน มจธ. ด้านการจัดการของเสียอันตราย

News - 20/3/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และทีมงานให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งต...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ดูงานห้องปฏิบัติการ มจธ.

News - 19/3/2008

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้ติดตามกว่า 11 มหาวิทยาลัยฯ ชั้นนำของประเทศ (คภ.สสส.) รวมทั้งสิ้น 45 ท่านเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ระบบต้นแบบด้านคว...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ JGSEE จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมฯ

News - 19/3/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคณะฯได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปลูกจิตสำนึก เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานอย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages