since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH ร่วมกับวิศวฯ ฝึกอบรมตรวจสอบอาคาร

News - 28/7/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบอาคารตามมาตรฐานอาคารควบคุมสำหรับวิศวกร ช่างเทคนิคและบุคคลที่ทำ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ มจธ. บางขุนเทียน จัดระดมสมองอพยพหนีภัย

News - 1/7/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมระดมสมองในการวางแผนการระงับเหตุฉุกเฉิน ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มห...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

โครงการฝึกอบรมใน Refreshment course ของ Safety Training

News - 1/7/2008

  เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุยายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.

News - 23/6/2008

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH ) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ส่วนงานอาคารและสถานที่ จัดงานสัปดาห์เพื่อความปลอด...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

รายการ “ก้าวพอเพียง” ทำข่าวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

News - 3/6/2008

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ทีมงานจากบริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งผลิตรายการ “ก้าวพอเพียง” เข้าถ่ายทำรายการเรื่อง ระบบบริหารจัดก...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมชมระบบจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ของ ศูนย์EESH

News - 30/5/2008

  คณะผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 11 คนนำทีมโดย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบต้นแบบด้านการจัดการสารเคมีแ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

โครงการสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 6

News - 26/5/2008

  มจธ. ร่วมใจสร้างความปลอดภัยและลดใช้พลังงาน ร่วมประสานลดโลกร้อน รู้ขั้นตอนระงับเหตุฉุกเฉินเดินตามร้อยเท้าพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

  ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ไทยน้ำทิพย์เยี่ยมชมระบบ ด้านสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 21/5/2008

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูน...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

เครือข่ายเภสัชศาสตร์ ฝึกอบรมโครงการ ห้องปฎิบัติการปลอดภัย

News - 21/5/2008

          เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแยกจัดเก็บสารเคมีและ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยกับพายุไซโคลน

Manual - 15/5/2008

  การเตรียมการเมื่อได้รับการเตือนก่อนเกิดพายุไซโคลน หรือได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าเกิดพายุไซโคลนในพื้นที่

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages