since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Poster

Poster - 26/9/2008

 

 

 

  

Safety

 

หลักสูตรฝึกอบรม

Manual - 26/9/2008

  ระเบียบการ เนื้อหาและหลักสูตรต่างๆ

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จัดโครงการ Train of the Trainer

News - 22/9/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Train of The Trainer สำหรับบุคลากรภายใน มจธ.ด้านการตรวจวั...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

EESH มอบ FIRST AID KIT และถุงยังชีพ

News - 18/9/2008

  รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดีวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบชุด FIRST AID KIT (ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น) และถุงยังชีพ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 65 ชุด เม...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

นักวิจัยฯ มจธ.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังสารเคมีให้กับ ศูนย์เครื่องมือ ม.วลัยลักษณ์

News - 15/9/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะฯ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

EESH จัดกิจกรรม อาคารนำร่องด้านพลังงาน

News - 26/8/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดนิทรรศการเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง เทคนิคการจัดการขยะและอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อล...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

เตือนอันตราย จาก สตอร์ม เซิร์จ STORM SURGE

Document - 26/8/2008

  รวบรวมข้อมูลและสิ่งควรรู้ต่างๆ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ EESH

News - 14/8/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดเก็บสารเคม...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

EESH จัดมอบจักรยานใน โครงการจักรยานผู้โบว์

News - 14/8/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย EESH มจธ. จัดกิจกรรมโครงการจักรยานผูกโบว์ ขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

มจธ.รับรางวัล Thailand Energy Awards 2008

News - 8/8/2008

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2008 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านสถาบันการศึกษาโดยม...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages