since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
มดน้อยร่วมใจเพาะกล้าไม้ เพื่อลดโลกร้อน

News - 28/5/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับ สำนักงาน มจธ.บางขุนเทียน จัดกิจกรรม “มดน้อยร่วมใจเพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน” ขึ้น ณ มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน โดย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

นิทรรศการ “เรียนรู้สู่ ชุมชน”

News - 28/5/2009

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดนิทรรศการและกิจกรรม เรื่อง ระบบการบริหารจัดการขยะและของเสีย ให้กับชุมชนคลองตะเคียน จังหวัดอย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH พร้อม เครือข่ายพันธมิตรฯ ร่วมกิจกรรม “108 – 1900 เด็กไทยใส่ใจโลกร้อน”

News - 27/4/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “108 – 1900 เด็กไทยใส่ใจโลกร้อน” ซึ่งจัด ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

โครงการ เลิก ละ ลด เมืองร้อน ด้วยสองมือเรา

News - 27/4/2009

  เมื่อวันที่ 7 และ 9 เมษายน 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้รับเชิญจาก วัดปทีปพลีผล ให้จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ม.หาดใหญ่เยี่ยมชม Green Campus มจธ

News - 18/3/2009

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จำนวน 6 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ใ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

โครงการสร้างจิตสำนึกสำหรับเยาวชน

News - 9/3/2009

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรวกในโครงการ “สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

สรุปผลการประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ ครั้งที่ 1/2552

Document - 24/2/2009

  สำรวจและประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ 2-6 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

News - 19/1/2009

  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร วิทยา จันทสูตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ ฯ จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารห้องปฏิบัติการปลอดภัย การจัดแยกประเภทของเสี...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical.Environment

 

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ เพื่ออนาคต เพื่อโลก

News - 8/1/2009

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ มจธ.มหาวิทยาลัยสีเขียว สานต่อความดี ปลูกต้นไม้ เพื...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH จัดฝึกอบรม “ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับแม่บ้านและ รปภ.

News - 18/12/2008

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดนิทรรศการและฝึกอบรม เรื่อง ระบบบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรภายใน มจธ.บางมด สำหรับพนักงานทำความสะอาดและเจ้า...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages