since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH ร่วมกับ GIZ เผยแพร่ระบบ Hand on Training และ Train of the Trainer ม.นเรศวร

News - 7/6/2012

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ GIZ จัดฝึกอบรม Hand on Training และ Train of the Trainer ด้านการจัดการของเสีย...

 

 

 

  

Public Relatation

 

5 มิถุนายน 55 EESH จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

News - 7/6/2012

  ผศ.สุภาณี เลิศไตรลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานเปิดงานและเป็นบุคคลต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2555 ณ มจธ.วิทยาเขตบา...

 

 

 

  

Public Relatation

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต้นแบบและระบบต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยและระงับเหตฉุกเฉิน มจธ.

News - 6/6/2012

  เมื่อวันศุกร์ที่1 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 43 ท่านนำโดยท่านผู้อำนวยการจินตนา ลีกิจวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักย...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ

News - 29/5/2012

  ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ “ภูมิวัฒนธรรม “เมืองน้ำ” ในพื้นที่ธนบุรี – กรุงเทพฯ : ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเปลี่ยนแปลง และการดำรงอยู่” วันพุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2555

News - 24/5/2012

  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)ร่วมกับงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในโครงการ มจธ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ขอเชิญชาว มจธ. ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2555

News - 24/5/2012

  EESH จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในธีม มจธ.รวมใจเป็นหนึ่ง ร่วมกันเพาะกล้าไม้/ปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญ Green Economy: Does it include you? ขอเชิญชวนชาว มจธ.เข้าร่วมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรมเพาะกล้...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH มจธ. บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว มธ.(รังสิต)

News - 24/5/2012

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการดูแลอาคารและพื้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ได้เชิญ ศูนย์ Energy Environmental Safety & Health ( EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุช...

 

 

 

  

Public Relatation

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของ EESH มจธ ณ มจธ (บางขุนเทียน)

News - 24/5/2012

  เมื่อวันอังคารที่22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ EESH นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์EESH เข้าร่วมต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของ EESH มจธ ณ มจธ (บางขุนเทียน)

 

 

 

  

Public Relatation

 

ผฺ้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจากGermany เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของเสียอันตราย มจธ. (บางขุนเทียน))

News - 24/5/2012

  เมื่อวันศุกร์ที่18 พฤษภาคมที่ผ่านมา นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH ได้ต้อนรับ ผฺ้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการของเสียอันตรายจาก Germany เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการของเสียอันตรายและระบบความปลอ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ ร่วมกับ สสส จัดเสวนาพัฒนาเครือข่ายการใช้จักรยานฯ

News - 21/5/2012

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเสวนา “การพัฒนาโครงข่ายการใช้จักรยานร่วมกับคนเดินเท้าตามแนวถนนพุทธบูชา” ขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภ...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages